سالن آرایش زیبایی زینه – اصفهان

سالن آرایش زیبایی زینه

مدیریت  :خانم زینه دانشمند

گریم سینمایی وعروس

تلفن های تماس :

0313-6613259-60-09132050112

اصفهان – خیابان میر – خیابان آب 250 – کوچه کاخ سعادت آباد شرقی – مجتمع پارسیان – واحد47- طبقه چهارم

نوشتهٔ پیشین
سالن آرایشی زیبایی زیبا گل – اصفهان
نوشتهٔ بعدی
آرایشگاه زیتون – اصفهان
فهرست