آرایشگاه سلینا – اصفهان

آرایشگاه سلینا – اصفهان

مدیریت  :    خانم نایری غازاریان

عروس– مش– رنگ– کوتاهی– ابرو– براشینگ- مانیکور- پدیکور

تلفن های تماس :

0313-6268789

موبایل :

09133274438

اصفهان – خیابان خاقانی – کوچه بانک صادرات(شهید باغومیان) – بن بست پرنیان – پلاک155

نوشتهٔ پیشین
آرایشگاه سرمه شهر – اصفهان
نوشتهٔ بعدی
آرایشگاه سیلوانا – اصفهان
فهرست